URSHY VZORCI TKANIN

Risanje obožujem že od malih nog, sveto geometrijo pa imam v sebi. Ko to združim z odprtim srcem povezanim z Božanskimi energijami nastane simbol, ki ga potem oblikujem v vzorec za tkanine. Ta vzorec vsebuje visoke vibracije ljubezni, zdravi osebo in prinaša tisto, kar v trenutku najbolj potrebujemo.

I adore drawing since a litlle girl and I have sacred geometry inside of me. Combining that with my loving, opened heart and Divine energies that come true, a symbol is made that is then designed in a pattern for fabrics. This patterns poses very high vibrations, are healing like and brings what you most need in a certain moment.